TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Industrial Ethernet Solutions » Bộ chuyển đổi quang điện » Bộ chuyển đổi quang điện (Entry-level)

Bộ chuyển đổi quang điện dòng thương mại (entry-Level) 3Onedata giá tốt nhất

Bộ chuyển đổi quang điện (Entry-level)

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet+1 cổng quang 3onedata MODEL1100

Model: MODEL1100
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet+1 cổng quang 3onedata MODEL1100

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet +1 cổng quang 48VDC 3onedata MODEL3012-48VDC

Model: MODEL3012-48VDC
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet +1 cổng quang 48VDC 3onedata MODEL3012-48VDC

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet +1 cổng quang 220VAC 3onedata MODEL3012-220VAC

Model: MODEL3012-220VAC
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet +1 cổng quang 220VAC 3onedata MODEL3012-220VAC

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet +1 cổng quang 5VDC 3onedata MODEL3012-5VDC

Model: MODEL3012-5VDC
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet +1 cổng quang 5VDC 3onedata MODEL3012-5VDC

Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet + 1 cổng quang 48VDC MODEL1200-48VDC

Model: MODEL1200-48VDC
Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet + 1 cổng quang 48VDC MODEL1200-48VDC

Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet + 1 cổng quang 220VAC MODEL1200-220VAC

Model: MODEL1200-220VAC
Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet + 1 cổng quang 220VAC MODEL1200-220VAC

Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet + 1 cổng quang 5VDC MODEL1200-5VDC

Model: MODEL1200-5VDC
Bộ chuyển đổi quang điện 2 cổng Ethernet + 1 cổng quang 5VDC MODEL1200-5VDC

Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet Multi-mode sang quang 3onedata Model1100M-MM

Model: Model1100M
Bộ chuyển đổi quang điện 1 cổng Ethernet Multi-mode sang quang 3onedata Model1100M-MM
1 2
Đăng ký nhận bản tin