TEL: 0904251826
Icon Collap
Trang chủ » Device Networking Solutions » Fieldbus Gateways » Bộ chuyển đổi Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway, Modbus RTU/ASCII sang Modbus TCP/IP 3Onedata giá tốt nhất

Bộ chuyển đổi Modbus Gateway

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1108-8D(RS-232)

Model: GW1108-8D(RS-232)
Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1108-8D(RS-232) GW1108-8D(RS-232) is an industrial Ethernet Modbus gateway that converts between Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII protocols. It provides 8...

Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-485-422 sang Ethernet Modbus Gateway GW1108-8DI(RS-485)

Model: GW1108-8DI(RS-485)
Bộ chuyển đổi 8 cổng RS-485-422 sang Ethernet Modbus Gateway GW1108-8DI(RS-485) GW1108-8DI(RS-485) is an industrial Ethernet Modbus gateway that converts between Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII protocols. It provides 8...

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1104-4D(RS-232)

Model: GW1104-4D(RS-232)
Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1104-4D(RS-232) GW1104-4D(RS-232) is an industrial Ethernet Modbus gateway that converts between Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII protocols. It provides 4...

Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-485/422 sang Ethernet Modbus Gateway GW1104-4DI(RS-485)

Model: GW1104-4DI(RS-485)
Bộ chuyển đổi 4 cổng RS-485/422 sang Ethernet Modbus Gateway GW1104-4DI(RS-485) GW1104-4DI(RS-485) is an industrial Ethernet Modbus gateway that converts between Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII protocols. It provides 4...

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1102-2D(RS-232)

Model: GW1102-2D(RS-232)
Bộ chuyển đổi 2 cổng RS-232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1102-2D(RS-232) GW1102-2D(RS-232) is an industrial Ethernet Modbus gateway that converts between Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII protocols. It provides 2...

Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485-422 sang Ethernet Modbus Gateway GW1102-2D(RS-485)

Model: GW1102-2D(RS-485)
Bộ chuyển đổi 2 cổng RS485-422 sang Ethernet Modbus Gateway GW1102-2D(RS-485) GW1102-2D(RS-485) is an industrial Ethernet Modbus gateway that converts between Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII protocols. It provides 2...

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1101-1D(RS-232)

Model: GW1101-1D(RS-232)
Bộ chuyển đổi 1 cổng RS232 sang Ethernet Modbus Gateway GW1101-1D(RS-232) GW1101-1D(RS-232) is an industrial Ethernet Modbus gateway that converts between Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII protocols. It provides 1...

Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485/422 sang Ethernet Modbus Gateway GW1101-1D(RS-485)

Model: GW1101-1D(RS-485)
Bộ chuyển đổi 1 cổng RS485/422 sang Ethernet Modbus Gateway GW1101-1D(RS-485) GW1101-1D(RS-485) is an industrial Ethernet Modbus gateway that converts between Modbus TCP and Modbus RTU/ASCII protocols. It provides 1...
Đăng ký nhận bản tin